У відповідності до умов Закону України «Про захист персональних даних», заповнивши реєстраційну форму, кожен учасник надає свою згоду на збір, обробку, використання та передачу третім особам його персональних даних, а також зображень, фото-,аудіо- та відеоматеріалу, записаного під час Заходу, для маркетингових цілей організаторів та/ або третіх осіб.

У відповідності до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) підтверджую свою згоду на обробку моїх персональних даних, які будуть внесені до бази персональних даних ГО «ВЕСТ РОУД САЙКЛІНГ» для підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної-правової та іншої інформації, внутрішніх документів організації, а також з метою забезпечення ефективної діяльності ГО «ВЕСТ РОУД САЙКЛІНГ».

Під обробкою моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» розуміється будь-яка дія або сукупність дій, здійснюваних повністю або частково в інформаційній автоматизованій системі та/або в картотеках персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, відновленням, використанням та поширенням, знеособленням, знищенням відомостей про мене як Учасника Заходу, що організовується ГО «ВЕСТ РОУД САЙКЛІНГ».

Цим також підтверджую та погоджуюся з тим, що мені відомо про включення інформації про мене до бази персональних даних ГО «ВЕСТ РОУД САЙКЛІНГ» з метою забезпечення її ефективної діяльності, про мої права, визначені Законом, та про передачу моїх даних колу осіб, визначених Законом.

Зобов’язуюсь повідомляти ГО «ВЕСТ РОУД САЙКЛІНГ» про зміну своїх персональних даних протягом 10 (десяти) днів з дати таких змін.